Brant terräng

För att kunna genomföra gallring och slutavverkning i brant terräng på ett effektivt sätt finns det en del saker att tänka på som bl.a. gäller skogsmaskinernas egenskaper men även olika hjälpmedel och arbetsmetoder. Här hittar du mer information om skogsbruk i brant terräng.